söndag 2 december 2012

Avoir = att ha
Länkar att öva:

http://www.frenchgrammarsecrets.com/avoir/exercise2.swf

http://www.frenchgrammarsecrets.com/avoir/exercise4.swf

http://www.tolearnfrench.com/exercises/exercise-french-2/exercise-french-51460.php

http://wps.prenhall.com/ca_ph_parmentier_enbons_7/46/11983/3067677.cw/content/

http://www.laits.utexas.edu/tex/gr/virr2.html


Muntlig presentation

De flesta blir nervösa när de ska tala inför publik. En del blir lugnare när de kommit igång. En del verkar inte så nervösa som de är.

Här kommer några tips på vad du bör tänka på när du presenterar något muntligt:


  • Var väl förberedd! Träna, träna, träna! Man blir alltid som mest nervös när man inte är säker på vad man ska säga.
  • Skriv gärna ett manus som när du lärt dig det kan drar ned till stödord, för att sedan tala helt fritt. De bästa talen är de där man inte läser innantill.
  • Försök komma på en inledning som du vet får folk att lyssna, något roligt, något personligt, något dramatiskt.
  • Tala högt. Tala tydligt. Tala långsamt.
  • Ha ögonkontakt med de som lyssnar. En del säger att man ska titta folk mellan ögonen när man talar. Gör inte det! När man väl vant sig se folk i ögonen, är det lugnande.
  • Stå upp. Din röst fungerar bättre. Du hörs bättre och publiken tappar inte intresset.
  • Håll gärna en penna eller något i handen, det kan kännas tryggare. Dock inte en penna du kan göra ljud med.
  • Visa bilder eller föremål, detta tar fokus från dig själv och publiken tittar på det du visar istället för på dig. 

torsdag 29 november 2012

Att skriva en debattartikel

Vecka 49 ska din debattartikel vara klar som du gör i sv/so. Här kommer infon vi gick igenom på lektionen. Skriv i Google Drive och dela med din/dina lärare.
https://docs.google.com/document/d/1eU9nR0FlVKaOohQGplBEDUycZ3U8WcN7MIa0QqRPIdA/edit#heading=h.w070azr6wt3s


Andra förslag på och hjälp hur man skriver en debattartikel kan du hitta här:

http://läxhjälp.nu/guider/svensktexter/skriva-debattartikel/

http://eastsmoothhigh.wikispaces.com/Att+skriva+debattartikel

måndag 19 november 2012

Fritidsaktiviteter

Läxa till fredag 23 nov, åk 8:

faire du vélo                            cykla
écouter de la musique             lyssna på musik
jouer au handboll                    spela handboll
écrire                                       skriva
faire du jogging                       jogga
faire du ski                              åka skidor
jouer de la musique                spela musik
jouer au foot                           spela fotboll
nager                                      simma
faire du cheval                        rida
jouer de la guitare                   spela gitarr
jouer du piano                        spela piano

onsdag 14 november 2012

Translate the sentences - past tense

1. Grannen stängde fönstret.
2. Vi försökte hjälpa honom.
3. Barnen lekte på gatan.
4. Emily målade ansiktet rosa.
5. Kvinnan bar barnet på ryggen.
6. Vi klappade hunden.
7. De cyklade tillsammans till festen.
8. Bussföraren skyndade sig till banken.
9. Bussen stannade utanför Tesco.
10. Hunden skällde på fåglarna.
11. Inbrottstjuven hoppade ut genom fönstret.
12. Pojken lagade sin dator.
13. Richard spelade golf med Janie.
14. De planerade en resa till kinesiska muren.
15. Joe arbetade i köket hela veckan.
16. Min bror hjälpte mig med mina läxor.
17. När jag öppnade bildörren tappade jag min nyckel.
18. Min farfar rökte cigarrer på sin på sin födelsedag.
19. Vi bodde i Tyskland innan vi flyttade hit.
20. Jag är ledsen att jag ljög för dig.


Översätt meningarna och läs på dem i till onsdag 21 nov.


Facit:
1. The neighbour/neighbor closed the window.
2. We tried to help him.
3. The children played in the street.
4. Mary painted her face pink.
5. The woman carried the child on her back.
6. We patted the dog.
7. They cycled together to the party.
8. The bus driver hurried to the bank.
9. The bus stopped outside Tesco's.
10. The dog barked at the birds.
11. The burglar jumped out of the window.
12. The boy mended/fixed his computer.
13. Richard played golf with Janie.
14. They planned a journey to the Great Wall of China.
15. Joe worked in the kitchen all week.
16. My brother helped me with my homework.
17. When I opened the door of the car, I dropped my key.
18. My grandfather smoked cigars on his birthday.
19. We lived in Germany before we moved here.
20. I am sorry I lied to you.


måndag 12 november 2012

The Great Wall of China

Läs texten och glosorna till onsdag 14 nov.


Write the correct word. Use the Swedish words to help you.

1. The Great Wall i a __________ stone wall.
2. They say that the wall is__________from the moon.
3. There is a __________ that says what the section is called.
4. The Ming Dynasty ruled China in the 14th __________.
5. The word dynasty means a family of __________.
6. China was ruled by an __________, not by a king.
7. The wall is 7.8 metres __________ and 5.8 metres __________.
8. They built the wall to _________ invaders.
9. The wall is 6,000 kilometres __________.

tjock, enorm, härskare, hög, kejsare, lång, platta, stänga ute, synlig, århundrade


Write five sentences about the Great Wall of China, publish the sentences on your blog. Use these words:

mountains
famous
incredible
old
walk

Klassrumsfraser - läxa tor 15 nov - åk 7


1. Ouvrez vos livres à la page 50.                             Öppna era böcker på sidan 50.

2. J'ai oublié mon crayon.                                          Jag har glömt min blyertspenna.

3. Pardon, madame, je ne comprends pas.                 Ursäkta frun, jag förstår inte.

4. C'est quelle page?                                                  Vilken sida är det?

5. Excusez-moi, je suis en retard.                               Ursäkta mig att jag är sen.Läs först och främst på så ni kan säga fraserna, skriv dem i andra hand. Ni kan höra uttalet i Provoc som ligger på FC.

Läxa till fredag 16 nov - åk 8

finir             sluta
salir             smutsa ned
choisir         välja
défendre      försvara
chanter        sjunga
perdre          förlora
répondre     svara
maigrir        magra
obéir           lyda
le veau        kalven
envahir        invadera
vendre         sälja

söndag 11 november 2012

"Inte" tillsammans med passé composé


_______  (ne)                    avoir               (pas)                   parler     

j'/je           n'                        ai                      pas                     parlé
tu             n'                         as                     pas                     parlé
il/elle/on   n'                         a                       pas                     parlé
nous         n'                        avons                pas                     parlé
vous         n'                        avez                  pas                     parlé
ils/elles     n'                        ont                    pas                     parlé


OBS! Negationen placeras runt avoir!              


Översätt meningarna:

1. Jag pratade inte med min fransklärare igår.

2. Vi diskuterade inte igår kväll.

3. Hon arbetade inte igår eftermiddag.

4. Har ni inte tittat på TV?

5. Du åt inte mycket till frukost.

6. Kusinerna bodde inte i Sverige under lovet.


Träningsuppgifter på passé composé

Facit kommer senare.

Skriv om följande meningar i passé composé och översätt dem sedan till svenska:

1. Les pommes coûtent 2€ le kilo.

2. Elle garde les enfants de ses voisins.

3. Nous nageons vite.

torsdag 8 november 2012

Övning med passé composé


Träningsmeningar:

j'ai mangé                           jag åt/jag har ätit
tu as trouvé                         du hittade/du har hittat
il a oublié                            han glömde/han har glömt
elle a commencé                 hon började/hon har börjat
nous avons pensé                vi tänkte/vi har tänkt
vous avez regardé               ni tittade på/ni har tittat på
ils ont écouté                       de lyssnade på/de har lyssnat på


p. 74:

Vous avez dîné.                                Ni åt middag.
Nous avons écouté de la musique.    Vi lyssnade på musik.
Charlotte a joué au basket.                Charlotte spelade basket.
Ils ont joué au foot.                           De spelade fotboll.
J'ai regardé la télé.                             Jag tittade på TV.
Tu as mangé une pizza.                     Du åt en pizza.
Elles ont parlé au téléphone.              De pratade i telefon.
On a nagé.                                        Man/Vi simmade.

tisdag 6 november 2012

torsdag 25 oktober 2012

Meningar till Emma parle de la Suède 3

Översätt meningarna i Google drive och dela med mig.

1. Min favoriträtt är köttbullar.

2. Det finns vatten nästan överallt.

3. Bor abborren i havet eller i sjöar?

4. Går du ofta och fiskar?

5. Fiskaren står på en brygga med sitt fiskespö och sin mask.

6. Jag skulle vilja äta fisk senare.

7. Jag var tio år när min mamma sålde sin röda bil.


Facit:

1. Mon plat préféré est des boulettes de viande.
2. Il y a de l'eau presque partout.
3. La perche habite dans la mer ou dans des lacs?
4. Tu vas souvent à la pêche?
5. Le pêcheur est sur un ponton avec sa canne à pêche et son ver.
6. Je voudrais manger du poisson plus tard.
7. J'avais dix ans quand ma mère a vendu sa voiture rouge.


tisdag 23 oktober 2012

Emma parle de la Suède 3

Läs på orden till fre v 43


Om du inte har skrivit 10 meningar om orden i Google Drive, gör det och dela dokumentet med Mia. Som vanligt är det viktigt att lära in ordens genus.

fredag 19 oktober 2012

Dans la cuisine

Översätt meningarna i ett Google Drive-dokument och dela med Mia.

1. Ge mig gaffeln är ni snäll.
2. Kniven och skeden är på bordet, till höger om tallriken.
3. Jag skulle vilja ha kaffe med mjölk i skålen.
4. Jag tar stekpannan och du tar kastrullen.
5. Mikron är bredvid kylskåpet.
6. Har ni en diskmaskin här?
7. Till frukost äter jag flingor och mjölk.

torsdag 18 oktober 2012

Meningar kring Emma parle de la Suède 1

1. Sverige är mera långt än brett.
2. Pippi Långstrump är skriven av Astrid Lindgren.
3. Böckerna är översatta till många språk.
4. Du har stora möjligheter att läsa om den starkaste flickan i världen.
5. Det finns en kunglig familj i Sverige.
6. Kungen har gift sig med en tysk kvinna.
7. Jag vet att den äldsta systern kommer regera i landet.
8. Pierre är lika stark som Michel. De är starkare än Philippe.
9. Marie och Chantal är rikare än Sophie.

Översätt meningarna i ett Google drive och dela med mig.

Facit:

1. La Suède est plus longue que large.
2. Fifi Brindacier est écrit par Astrid Lindgren.
3. Les livres sont traduits en plusieurs langues.
4. Tu as de bonnes chances de lire de la fille la plus forte du monde.
5. Il y a une famille royale en Suède.
6. Le roi a épousé une femme allemande.
7. Je sais que la fille la plus aînée régnera le pays.
8. Pierre est aussi fort que Michel. Ils sont plus forts que Philippe.
9. Marie et Chantal sont plus riches que Sophie.

måndag 15 oktober 2012

Dans la cuisine

l'assiette                        tallriken
la fourchette                 gaffeln
le couteau                     kniven
la cuillère                     skeden
la petite cuillère           teskeden
le bol                           skålen
le verre                        glaset
la bouteille                  flaskan
la balance                    vågen
la poêle                        stekpannan
la marmite                    grytan
le grille-pain                 brödrosten
le frigo                         kylskåpet
le lave-vaisselle            diskmaskinen
le micro-onde               mikron
le saladier                     salladsskålen

måndag 8 oktober 2012

Les enfants suédois

Qu'est-ce qu'on apprend à l'école à l'âge de 15 ans?

Comment est la journée scolaire d'un écolier de 15 ans?

Qu'est-ce que les enfants en Suède ont comme passe-temps?


Besvara frågorna tillsammans två och två. 

O-M
A-Ju
Jo-Sa
R-So-E

Samtala så det flyter. Vill ni lägga till några andra frågor gör det.

Svensk-franska Lexikon

http://www.fransktlexikon.se

http://www.azoria.com/cgi-bin/dico/search

http://ordbok.babylon.com/franska/svenska/

http://www.lexikon24.nu/svenska-franska-lexikon.html

http://sprak.eu/svenska-franska-lexikon

Givetvis kan ni även använda er av Google translate men bara med ett ord i taget och det fungerar tyvärr endast med vanliga ord.

söndag 7 oktober 2012

Partitiv artikel
Tänk på att det är viktigt att veta om du substantiven är maskulina eller feminina.

Vad jag gillar och inte gillar

J’aime les...                        Jag gillar.../Jag tycker om.../Jag älskar
Je n’aime pas les...             Jag tycker inte om...
Je déteste les...                  Jag hatar/avskyr...
J’adore les...                       Jag älskar.../Jag avgudar...
Je préfère les...                   Jag föredrar...

OBS! Alltid "les" efter de här uttrycken!

Mon plat préféré est...         Min favoriträtt är...Qu’est-ce que tu aimes?      Vad gillar du?

Tu aimes les hamburgers?    Tycker du om hamburgare?

Tu préfères les spaghettis ou les hamburgers?    Föredrar du                                                         spaghetti eller  hamburgare?

Quel est ton plat préféré?     Vilken är din favoriträtt?

Prendre

Prendre = att ta
Presens:
je prends                               jag tar                           [prã]
tu prends                               du tar                               "
il, elle, on prend                   han, hon, man tar             "

nous prenons                        vi tar
vous prenez                          ni tar
ils, elles prennent                 de tar                            [pränn]

Passé composé:
j'ai pris                                 jag tog, jag har tagitUttryck med prendre:
prendre le petit déjeuner        äta frukost
prendre feu                              ta eld
prendre quelqu'un au mot       ta någon på ordet
prendre quelqu'un au sérieux  ta någon på allvar
prendre l'air                             hämta frisk luft

Böjs likadant som prendre:
apprendre       lära sig
comprendre    förstå
surprendre      överraska

fredag 5 oktober 2012

Hur man böjer -erverb

Här kommer en liten genomgång om hur man böjer de regelbundna verben som slutar på -er i presens.

torsdag 4 oktober 2012

Oregelbundna verb engelska, läxa v.41


bryta, gå sönder BREAK BROKE BROKEN
komma med, ha med sig BRING BROUGHT   BROUGHT
bygga BUILD BUILT BUILT
brinna, bränna BURN BURNT BURNT
brista, spricka BURST BURST BURST
köpa                            BUY         BOUGHT      BOUGHT
fånga CATCH CAUGHT       CAUGHT
välja                            CHOOSE    CHOSE CHOSEN
komma COME CAME COME
kosta COST COST COST

Er-verb i läxa till måndag 8 okt

Vi har haft dem tidigare och jobbat med dem på lektionen. Kan ni dem?

écouter              lyssna /på/
habiter               bo
danser                dansa
aimer                 gilla, tycka om, älska
adorer                älska, avguda
manger               äta
chanter               sjunga
travailler            arbeta
jouer                   leka, spela
détester               hata, avsky
donner                ge
déjeuner             äta lunch
regarder             titta /på/
trouver               hitta, finna
acheter               köpa
arriver                anlända
fermer                stänga
réparer               laga
étudier               studera, plugga
préférer              föredra
commencer        börja
parler                  tala, prata
dîner                   äta middag
fumer                  röka
aider                    hjälpa
quitter                 lämna
oublier                glömma
dessiner               rita
gagner                 vinna
laver                    tvätta
nager                   simma
visiter                  besöka
porter                   bära

Jag har skickat dem på "Provoc" - där kan ni testa er själva.

tisdag 2 oktober 2012

Tongue twisters


Alla svenska barn har väl någon gång provat att säga "Sex laxar i en laxask" eller andra liknande ramsor. Så även engelsktalande barn. Testa att säga:


I saw Susie sitting in a shoe shine shop.
Where she sits she shines, and where she shines she sits.

eller


I wish to wish the wish you wish to wish, 
but if you wish the wish the witch wishes,
I won't wish the wish you wish to wish.

Dessa och flera andra hittar ni på sidan:

Roligt att läsa på engelska


Små korta roliga historier:
http://iteslj.org/c/jokes-short.html
http://iteslj.org/c/jokes.html
Läs och försök lära dig någon utantill. Det går alltid hem!

Gåtor:
http://iteslj.org/c/jokes-riddles.html


Träning vid datorn


Träna på att hitta ord som saknas i låttexter. Är du riktigt duktig kan du försöka skriva in hela texten.
Lyssna och skriv:
http://www.lyricstraining.com

Träna grammatik med ninjor:
Tänk på noun=substantiv
http://www.kwarp.com/portfolio/grammarninja.html

Träna grammatik med BBC:
En bra sida riktad mot vuxna som lär engelsk grammatik men fungerar även bra för ungdomar
http://www.bbc.co.uk/skillswise/english/games?page=1

Träna grammatik med olika spel:
Allt från grodor som hoppar på näckrosblad till det klassiska "snakes and ladders"
http://www.english-online.org.uk/games/gamezone2.htm

Vivre = att leva


je vis
tu vis
il, elle, on vit
nous vivons
vous vivez
ils, elles vivent


Passé composé:    j'ai vécu

Träna här:
Vivre i presens

För fler former:
Böjningsschema vivre

måndag 1 oktober 2012

Er-verb


Verben som ni har i läxa till måndagen den 8 oktober.

Oregelbundna verb 1

Till måndagen den 1 oktober ska ni läsa på några oregelbundna verb:


vara, bliva be was been
föda, bära bear bore born/e
slå, besegra beat beat beat
bli become became become
börja begin began begun
böja /sig/ bend bent bent
slå vad, satsa bet bet bet
bita bite bit bitten
blöda bleed bled bled
blåsa blow blew blown

Lär er dem, rabbla dem, skriv dem!!!

La Gaule et La France a beaucoup d'images


Besvara frågorna och översätt meningarna i ett Google drive och dela med mig.
Ni hittar även frågorna/meningarna här: 
Kopiera in uppgifterna i ett nytt dokument som ni delar med mig. Glöm inte döpa dokumentet och låta ert namn ingå.

1. Comment s'appelle le peuple d'origine de la France?
2. Qui ont donné le nom au pays?
3. La langue française a quelle d'origine?
4. Qu'est-ce que ça veut dire que la France est un pays avec beaucoup de diversité?
5. Qu'est-ce qu'on trouve dans le nord?
6. Pourquoi viennent les touristes au sud de la France?
7. Alsace, qu'est-ce que c'est?
8. Combien d'habitants vivent en France?
9. Où vit la majorité de la population?
10. Combien de communes est-ce qu'il y a en France?
11. Un département, qu'est-ce que c'est?

Översätt:
1. Det finns floder och åar överallt.
2. Befolkningen är större i Frankrike än i Sverige.
3. Gränserna är långa.
4. Varje sjö har sitt namn.
5. Kusterna befinner sig i norra Frankrike.
6. Landskapet är vackert. Skönheten är enorm.
7. Det finns många skogar i regionerna.
8. Sandstränderna är viktiga i södra Frankrike.

Facit:
1. Il y a des fleuves et des rivières partout.
2. La population est plus grande en France qu'en Suède.
3. Les frontières sont longues.
4. Chaque lac a son nom.
5. Les côtes se trouvent dans le nord du la France.
6. La paysage est beau. La beauté est énorme.
7. Il y a beaucoup de forêts dans les régions.
8. Les plages de sable sont importantes dans le sud de la France.