måndag 1 oktober 2012

La Gaule et La France a beaucoup d'images


Besvara frågorna och översätt meningarna i ett Google drive och dela med mig.
Ni hittar även frågorna/meningarna här: 
Kopiera in uppgifterna i ett nytt dokument som ni delar med mig. Glöm inte döpa dokumentet och låta ert namn ingå.

1. Comment s'appelle le peuple d'origine de la France?
2. Qui ont donné le nom au pays?
3. La langue française a quelle d'origine?
4. Qu'est-ce que ça veut dire que la France est un pays avec beaucoup de diversité?
5. Qu'est-ce qu'on trouve dans le nord?
6. Pourquoi viennent les touristes au sud de la France?
7. Alsace, qu'est-ce que c'est?
8. Combien d'habitants vivent en France?
9. Où vit la majorité de la population?
10. Combien de communes est-ce qu'il y a en France?
11. Un département, qu'est-ce que c'est?

Översätt:
1. Det finns floder och åar överallt.
2. Befolkningen är större i Frankrike än i Sverige.
3. Gränserna är långa.
4. Varje sjö har sitt namn.
5. Kusterna befinner sig i norra Frankrike.
6. Landskapet är vackert. Skönheten är enorm.
7. Det finns många skogar i regionerna.
8. Sandstränderna är viktiga i södra Frankrike.

Facit:
1. Il y a des fleuves et des rivières partout.
2. La population est plus grande en France qu'en Suède.
3. Les frontières sont longues.
4. Chaque lac a son nom.
5. Les côtes se trouvent dans le nord du la France.
6. La paysage est beau. La beauté est énorme.
7. Il y a beaucoup de forêts dans les régions.
8. Les plages de sable sont importantes dans le sud de la France.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar