måndag 1 oktober 2012

Oregelbundna verb 1

Till måndagen den 1 oktober ska ni läsa på några oregelbundna verb:


vara, bliva be was been
föda, bära bear bore born/e
slå, besegra beat beat beat
bli become became become
börja begin began begun
böja /sig/ bend bent bent
slå vad, satsa bet bet bet
bita bite bit bitten
blöda bleed bled bled
blåsa blow blew blown

Lär er dem, rabbla dem, skriv dem!!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar