måndag 20 oktober 2014

Att tänka på vid en-minutaren

En gång i veckan har vi en-minutare: I

1. Börja fundera kring ämnet: Kan jag något om detta? Ska jag fråga någon hemma? Ska jag söka på internet?

2. Skriv ned mina tankar: Gör en mind-map, skriv spalter på ett papper eller på iPaden. Skriv så du inte glömmer vad du tänkt.

3. Fundera över inledning, innehåll och avslutning. Tänk på att knyta ihop början och slutet. Vilken mening ska du börja med? Vilken mening ska du avsluta med?

4. Strukturera upp ditt arbete med stödord.

5. Öva, öva, öva! Testa din presentation för någon. Det spelar ingen roll vem, förälder, syskon, katten eller spela in och lyssna. Testa olika tonfall, hastighet, kroppsspråk. Glöm inte att ta tiden!

söndag 12 oktober 2014

Fortsättning svaga verb

Eftersom många inte skrivit meningarna som ni skulle förra veckan gör ni klart det denna veckan. Skriv en mening om varje svagt verb, använd dig av verbet i olika former.
ex: Jag har badat hela dagen.

Glöm inte att jobba i Fördel när du är klar med verben.

tisdag 7 oktober 2014

Svaga verb

Denna vecka ska vi jobba med verb och hur man böjer verb. Nedan har ni flera verb i grundform (infinitiv).
1. Jag vill att ni översätter dem till ert hemspråk och sedan böjer verben på svenska. 
2. Ni ska böja i presens (nu), preteritum (igår), supinum (har), futurum (ska) och uppmaning (imperativ). 
3. Skriv en mening om varje verbform.
4. Läs sedan på verben tills på fredag.

Hemspråkattnuigårharskaskulle!
hoppaHopparhoppadehoppathoppahoppaHoppa!
arbeta
bada
börja
dansa
fiska
fråga
förklara
hämta
kasta
laga
lyssna
lukta
låna
prata
regna
rita
ropa
räkna
spela
sluta
svara
tala
titta
städa
somna
träffa
träna
vakna
öppna
vänta
studera
stanna
smaka
samla
berätta
diska
duscha
betala