tisdag 7 oktober 2014

Svaga verb

Denna vecka ska vi jobba med verb och hur man böjer verb. Nedan har ni flera verb i grundform (infinitiv).
1. Jag vill att ni översätter dem till ert hemspråk och sedan böjer verben på svenska. 
2. Ni ska böja i presens (nu), preteritum (igår), supinum (har), futurum (ska) och uppmaning (imperativ). 
3. Skriv en mening om varje verbform.
4. Läs sedan på verben tills på fredag.

Hemspråkattnuigårharskaskulle!
hoppaHopparhoppadehoppathoppahoppaHoppa!
arbeta
bada
börja
dansa
fiska
fråga
förklara
hämta
kasta
laga
lyssna
lukta
låna
prata
regna
rita
ropa
räkna
spela
sluta
svara
tala
titta
städa
somna
träffa
träna
vakna
öppna
vänta
studera
stanna
smaka
samla
berätta
diska
duscha
betala


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar