torsdag 18 oktober 2012

Meningar kring Emma parle de la Suède 1

1. Sverige är mera långt än brett.
2. Pippi Långstrump är skriven av Astrid Lindgren.
3. Böckerna är översatta till många språk.
4. Du har stora möjligheter att läsa om den starkaste flickan i världen.
5. Det finns en kunglig familj i Sverige.
6. Kungen har gift sig med en tysk kvinna.
7. Jag vet att den äldsta systern kommer regera i landet.
8. Pierre är lika stark som Michel. De är starkare än Philippe.
9. Marie och Chantal är rikare än Sophie.

Översätt meningarna i ett Google drive och dela med mig.

Facit:

1. La Suède est plus longue que large.
2. Fifi Brindacier est écrit par Astrid Lindgren.
3. Les livres sont traduits en plusieurs langues.
4. Tu as de bonnes chances de lire de la fille la plus forte du monde.
5. Il y a une famille royale en Suède.
6. Le roi a épousé une femme allemande.
7. Je sais que la fille la plus aînée régnera le pays.
8. Pierre est aussi fort que Michel. Ils sont plus forts que Philippe.
9. Marie et Chantal sont plus riches que Sophie.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar