måndag 12 november 2012

Klassrumsfraser - läxa tor 15 nov - åk 7


1. Ouvrez vos livres à la page 50.                             Öppna era böcker på sidan 50.

2. J'ai oublié mon crayon.                                          Jag har glömt min blyertspenna.

3. Pardon, madame, je ne comprends pas.                 Ursäkta frun, jag förstår inte.

4. C'est quelle page?                                                  Vilken sida är det?

5. Excusez-moi, je suis en retard.                               Ursäkta mig att jag är sen.Läs först och främst på så ni kan säga fraserna, skriv dem i andra hand. Ni kan höra uttalet i Provoc som ligger på FC.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar