onsdag 14 november 2012

Translate the sentences - past tense

1. Grannen stängde fönstret.
2. Vi försökte hjälpa honom.
3. Barnen lekte på gatan.
4. Emily målade ansiktet rosa.
5. Kvinnan bar barnet på ryggen.
6. Vi klappade hunden.
7. De cyklade tillsammans till festen.
8. Bussföraren skyndade sig till banken.
9. Bussen stannade utanför Tesco.
10. Hunden skällde på fåglarna.
11. Inbrottstjuven hoppade ut genom fönstret.
12. Pojken lagade sin dator.
13. Richard spelade golf med Janie.
14. De planerade en resa till kinesiska muren.
15. Joe arbetade i köket hela veckan.
16. Min bror hjälpte mig med mina läxor.
17. När jag öppnade bildörren tappade jag min nyckel.
18. Min farfar rökte cigarrer på sin på sin födelsedag.
19. Vi bodde i Tyskland innan vi flyttade hit.
20. Jag är ledsen att jag ljög för dig.


Översätt meningarna och läs på dem i till onsdag 21 nov.


Facit:
1. The neighbour/neighbor closed the window.
2. We tried to help him.
3. The children played in the street.
4. Mary painted her face pink.
5. The woman carried the child on her back.
6. We patted the dog.
7. They cycled together to the party.
8. The bus driver hurried to the bank.
9. The bus stopped outside Tesco's.
10. The dog barked at the birds.
11. The burglar jumped out of the window.
12. The boy mended/fixed his computer.
13. Richard played golf with Janie.
14. They planned a journey to the Great Wall of China.
15. Joe worked in the kitchen all week.
16. My brother helped me with my homework.
17. When I opened the door of the car, I dropped my key.
18. My grandfather smoked cigars on his birthday.
19. We lived in Germany before we moved here.
20. I am sorry I lied to you.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar