söndag 11 november 2012

Träningsuppgifter på passé composé

Facit kommer senare.

Skriv om följande meningar i passé composé och översätt dem sedan till svenska:

1. Les pommes coûtent 2€ le kilo.

2. Elle garde les enfants de ses voisins.

3. Nous nageons vite.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar