måndag 11 mars 2013

Övningsmeningar, prepositioner


1. Linus är mittemot Max.
Linus est en face de Max.

2. Eleverna är i salen.
Les élèves sont dans la salle.

3. Nathalie är till vänster om Anton.
Nathalie est à gauche d'Anton.

4. Dina är bredvid Fanny.
Dina est à côté de Fanny.

5. Mimmi är bakom Wilma.
Mimmi est derrière de Wilma.

6. Fötterna är under bordet.
Les pieds sont sous la table.

7. Böckerna är på borden.
Les livres sont sur les tables.

8. Läraren är nära tavlan.
Le professeur est près de tableau.

9. Eleverna är framför läraren.
Les élèves sont devant du professeur.

10. Nathalie är mellan Anton och Fanny.
Nathalie est entre Anton et Fanny.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar