torsdag 14 mars 2013

Engelskläxa 8:3,ons 20 mars

Tänk på att de här orden är användbara både i muntliga och skriftliga situationer:

firstly                       först och främst
secondly                  för det andra
finally                       slutligen
in the meantime        under tiden
to begin with            till att börja med
later on                     senare
after a while             efter en stund
eventually                till slut
however                   hursomhelst
in spite of this          trots det att
on one hand             å ena sidan
on the other hand     å andra sidan
on the contrary        tvärtemot
of course                  självklart
luckily                      lyckligtvis
obviously                 uppenbarligen
fortunately               turligt nog
unfortunately           olyckligtvis
naturally                   givetvis  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar