söndag 7 april 2013

Att tänka på när ni skriver


  • Använd stavningskontrollen
  • Böj alltid verbet efter rätt person. Vem handlar meningen om?
  • Vilket tempus (tidsform) ska du använda? Använd rätt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar